ICF Ede benoemt pionier

Per 15 mei is de heer Lucky Simon benoemd als pionier voor ICF Ede, voor een verdere opbouw van een christelijke, interculturele geloofsgemeenschap in de regio Ede. ICF Ede vormt een mix van diverse nationaliteiten en culturen. Ook mensen die op zoek zijn naar God zijn van harte welkom. Lucky Simon is 47 jaar oud, heeft een Nigeriaanse achtergrond en heeft een passie voor missie en evangelisatie. 

In Ede is nu vijf jaar de Interculturele Christelijke Familie (ICF) actief. Na een periode van bezinning maakt ICF Ede een doorstart, in samenwerking met de Hervormde Wijkgemeente De Ark. Ondersteuning vindt plaats vanuit de Protestantse Kerk in Nederland/Pioniersplekken (PKN). Begeleiding is er ook vanuit de organisatie Intercultural Church Plants (ICP) in Rotterdam, een netwerk van 31 interculturele geloofsgemeenschappen in Nederland.  

Op dit moment komt ICF Ede eenmaal per twee weken op zondag samen in de Paasbergschool, Kleefsehoek 1A, vanaf 15:45 uur. Er is vertaling naar het Farsi, Arabisch en Engels. De deelnemers ontmoeten elkaar, ook in Bijbelstudie, ervaren eenheid in diversiteit en gebruiken samen een interculturele maaltijd. Vanuit de azc’s in de regio Ede/Wageningen zijn bezoekers hartelijk welkom; ook voor hen wil ICF Ede een geestelijk thuis bieden.  

De pionier zal leiding geven aan het proces ICF Ede te laten doorgroeien naar een volwaardige gemeente voor alle inwoners van Ede met een migratieachtergrond of met belangstelling voor een interculturele geloofsgemeenschap, met onder andere wekelijkse vieringen, jongeren- en kinderwerk. ICF Ede zoekt verbinding met andere kerken en geloofsgemeenschappen in Ede, naast de goede contacten die er al zijn. Daarvoor zal na de zomer een overlegbijeenkomst worden belegd met alle kerken die dit initiatief een warm hart toedragen.